ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2016-2017

Σχολικό έτος 2016-2017
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο «Σπίτι των Παραμυθιών - Tο Μουσείο Αλλιώς» έχουν στόχο τη γνωριμία των μαθητών με την ελληνική και παγκόσμια προφορική παράδοση, την άυλη πολιτισμική κληρονομιά, προσεγγίζοντας θεματικές που σχετίζονται με τις καθημερινές εμπειρίες από τη σχολική και κοινωνική ζωή των παιδιών, όπως ανθρώπινες σχέσεις και διαφορετικότητα, ελληνικός και παγκόσμιος πολιτισμός, βιβλίο, διατροφή.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

ΛΥΚΕΙΟ

 

Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον χώρο των σχολείων διαρκεί δύο διδακτικές ώρες (90')
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα  υλοποιούνται από συνεργάτες του «Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών» με επιστημονική, παιδαγωγική και καλλιτεχνική κατάρτιση, με ειδικότητα παιδαγωγού, κοινωνιολόγου, λαογράφου, γλωσσολόγου, διατροφολόγου, αφηγητή και ηθοποιού.